Historia
Powstanie Łabskich Piaskowców

Z geograficznego punktu widzenia o tym terenie nie możemy mówić jako o paśmie górskim. Jest to region powstały w wyniku erozji, której okres sięga mezozoiku, dokładniej okresu kredy (około 100 mln lat temu). W morzu, którego wody pokrywały ten teren, wytworzyły się osady piasku o grubości kilkuset metrów. W wyniku ich twardnięcia powstały piaskowce. Po ustąpieniu morza warstwy piaskowców zostały zaburzone układem załamań powstałych w wyniku działalności wulkanicznej na sąsiednim Czeskim Średniogórzu. W tym miejscu doszło do złamania pierwotnie zwartej płyty na kry lub na odwrót do wzmocnienia piaskowców w wyniku wypływu lawy. Przez następne miliony lat forma naszego krajobrazu została ukształtowana przez najróżniejsze siły erozji. W zwartej płycie piaskowca powstawały początkowo pęknięcia, które stopniowo rozszerzały się w szczeliny i wyrwy. W ten sposób powstawały samotnie stojące wieże i skały.