Historia
Pochodzenie nazwy Szwajcaria Czeska (České Švýcarsko)

Tę poniekąd niezwykłą nazwę „mają na sumieniu" dwaj Szwajcarzy, malarz Adrian Zinng i grawer Anton Graff, którzy od 1776 roku wraz z innymi fachowcami pracowali przy rekonstrukcji Galerii Drezdeńskiej. W wolnym czasie udawali się na wycieczki po okolicy, przede wszystkim w tereny pogranicza Saksońsko–Czeskiego. Obu artystom tak bardzo tu się spodobało, że ponoć nie chcieli nawet wrócić do domu, twierdząc że swoją Szwajcarię znaleźli właśnie tutaj. Ich porównanie padło na podatny grunt i już w 1785 roku pojawiają się pierwsze wzmianki o Saksońskiej a następnie o Czeskiej Szwajcarii.