Historia
 
 
     

Brama Pravcicka stoi na swoim miejscu od niepamiętnych czasów. Powstała w wyniku trwającego miliony lat zwietrzenia w mniej odpornej części masywu skalnego utworzonego z bloków piaskowca pochodzącego z okresu turonu (górna kreda).

 
Czy nazwa Brama Pravcicka pochodzi od nazwy Pravčice?
Pochodzenie nazwy Szwajcaria Czeska (České Švýcarsko)
Powstanie Łabskich Piaskowców
Początki ruchu turystycznego w regionie Hřensko
 
     

Na początku okresu rozwoju turystyki w okolicy Bramy Pravčickiej u jej podnóża stał mały domek obity korą, który służył jako wyszynk. Drogę dojazdową do Hřenska tzw. Pelagiensteg wybrukowano już pod koniec lat 70 XIX wieku i również wtedy zbudowano ścieżkę w formie promenady prowadzącej do Mezní Louki.

Pierwsi turyści wywodzili się z szeregów mieszczaństwa i szlachty. Mimo, iż droga z miejscowości Hřensko do Bramy Pravčickiej ma zaledwie kilka kilometrów, istniał wówczas zwyczaj wynajmowania na wycieczkę muła lub grupy tragarzy.

 
 
     

W 1881 roku właściciel posiadłości, książe Edmund Clary-Aldringen, kazał zbudować przy Bramie Pravčickiej letni pałacyk zwany Sokolí hnízdo (Sokole Gniazdo). W tym celu sprowadził robotników aż z Włoch – byli oni podówczas najtańszą siłą roboczą. Budowa pałacyku trwała cały rok. Biorąc pod uwagę jego rozmiary, został zbudowany w rekordowym tempie - jak na ówczesne czasy. Kilka lat później, w bliskim sąsiedztwie pałacyku, na skalnych tarasach postawiono poręcz. Wkrótce po zakończeniu budowy restauracji za wejście do kompleksu pobierano opłaty.

Od czasów udostępnienia Bramy Pravčickiej turystom odwiedziły ją miliony ludzi. Spośród wielu znanych osobistości jej urok dwukrotnie (w latach 1831 i 1851) podziwiał słynny autor bajek Hans Christian Andresen. To miejsce z pewnością stało się inspiracją dla jego twórczości.