Víte že…

Víte, že Boubínský prales obepínaly dvě pašerácké stezky, po kterých se pašovala sůl, střelný prach, dobytek a droga zvaná Brizil? 
Historie
Počátky turistiky v okolí Hřenska

Oblast Českosaského Švýcarska, zvlášť jeho německá část, patří k prvním místům na světě, kde se začala rozvíjet turistika. Skalní plošinu Bastei (nejnavštěvovanější útvar oblasti) a skalní hrad Neuraten v Saském Švýcarsku spojuje most, vybudovaný v r. 1851, který patří mezi první díla na světě sloužící výhradně turistickému ruchu.

Do Hřenska začali přicházet první turisté v 19. století. Ostatně romantická krajina byla velkým lákadlem, což, byť trochu opožděně, pochopili i majitelé panství Claryové.

Podnikání v cestovním ruchu je spojeno se jménem Clary-Aldringena (1813-1894). Clary-Aldringenové se starali hlavně o Teplice, centrum panství, turistickému podnikání razili zprvu cestu do Hřenska a okolí jiní. Již v roce 1826 vydali Thunové prvního průvodce po krásách děčínského panství. Rudolf Kinský dal od r. 1832 upravovat cesty a stavět lávky a mosty – zpřístupnil tak Jetřichovicko. V r.1864 knížecí lesní adjunkt Ferdinand Náhlík z Rynartic vydal průvodce po části Českého Švýcarska, náležející Kinským.

Clary-Aldringenové reagovali – ve 30. letech 19. stol. upravili promenádní cestu z Hřenska na Pravčickou bránu, podporovali výstavbu hotelů, penzionů a hostinců. Až v r. 1881 dal Edmund Clary-Aldringen vystavět u Pravčické brány honosný hotel, který míval kapacitu 50 lůžek.

V r. 1884 vznikla v Hřensku firma Gustav Kreibich – mj. se zabývala i prodejem pohlednic a fotografií Hřenska. Zpřístupněny byly atraktivní soutěsky.

V r. 1879 byly v Vysoké Lípě a Hřensku založeny skupiny Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) podle vzoru alpských spolků – hřenská skupina měla 92 členů a v jejím čele stál Anton Clary. Členové budovali stezky, lavičky, mostky, zábradlí, chaty i vyhlídkové věže, ukazatele, značili turistické stezky, vydávali propagační i naučné tiskoviny, organizovali setkání a výlety.

Od té doby cestovní ruch ve Hřensku stále vzkvétal. Výrazný pokles nastal až v 30. letech 20. stol. v důsledku fašistických opatření a turistický ruch nadále slábl. Obrat k lepšímu nastal v r. 1964, kdy byly zrekonstruovány soutěsky.